• #
  • #

Trang chủ mũi tên Gói giải pháp mũi tên Phần mềm

Phần mềm

Giải pháp quản lý và tiết kiệm điện bằng phần mềm 24/7
Chíp Sáng là đơn vị tiên phong trong việc triển khai giải pháp quản lý và tiết kiệm điện bằng phần mềm thông minh; giúp tối ưu hóa và giúp giảm chi phí điện tổng thể lên đến 30% với gói dịch vụ trọn gói.